smok ยาสูบกระแสไฟฟ้าใช้ระบบการส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

smok

ยาสูบกระแสไฟฟ้า smok ใช้ระบบการส่งนิโคตินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสร้างส่วนประกอบของ 

ละอองลอยที่มีของเหลวแต่งรวมทั้ง smok นิโคตินที่สูดโดยผู้ใช้ ความมากมายหลากหลายของ ยาสูบกระแสไฟฟ้า จากนิโคตินที่มีความเข้มข้นต่างๆที่มีอยู่ในน้ ายาบุหยีกระแสไฟฟ้า (e‐liquids) จำนวน ของเหลวต่อสินค้าสารประกอบผู้ให้บริการที่ไม่เหมือนกันสารเติมแต่งกลิ่นรสรวมทั้ง แรงกดดันกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เครื่องไม้เครื่องมือยาสูบกระแสไฟฟ้าแต่ละเครื่องมีระบบระเบียบการท างานทั่วๆไป ซึ่ง มีแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสามารถชาร์จใหม่ได้ (rechargeable lithium battery) ห้อง ระเหย (vaporization chamber) รวมทั้งตลับ (cartridge) แบตเตอรี่ลิเธียมท าหน้าที่เป็น โรงไฟฟ้า มันเชื่อมต่อกับห้องระเหยที่มี atomizer เพื่อส่งนิโคตินไปยังปอด ผู้ใช้ สูดผ่านปากเป่าและก็ทริกเกอร์เซ็นเซอร์จะเปิดสวิตช์เครื่องฉีดน้ า (airflow triggers a sensor that then switches on the atomizer) สุดท้ายเครื่องฉีดน้ าจะระเหยนิโคตินเหลวในตลับ ขนาดเล็ก รวมทั้ง ส่งไปที่ปอด35 มีการศึกษาเล่าเรียนจาก Duke University พบว่า สารชูรส ไม่นต์รวมทั้งเมนธอลที่อยู่ในน้ ายาบุหยีกระแสไฟฟ้า เป็นสารเคมีที่ก่อเกิดโรคมะเร็งได้36-37 ใจความสำคัญในเรื่องสารชูรส เมนธอล ในอเมริกา ที่ประชุมเมืองนิวยอร์กลงคะแนนให้จบวิธีขายยาสูบกระแสไฟฟ้าชูรส และก็จะต้องเลิกยาสูบที่มีเมนธอลเหตุที่ห้ามเนื่องจาก “สินค้าแต่งรสเป็นอุบายของ อุตสาหกรรมยาสูบที่พอใจมานานแล้ว นอกจากยาสูบกระแสไฟฟ้าแล้วผู้ดูดบุหรี่ในเยาวชน มากยิ่งกว่าครึ่งรวมทั้งผู้ดูดบุหรี่ที่เป็นเยาวชนแอฟริกันอเมริกัน 7 คนจาก 10 คนดูดบุหรี่ เมนธอลหลักฐานชี้ให้เห็นว่ายาสูบ menthol ท าให้เด็กเริ่มดูดบุหรี่ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นและก็เลิกดูด ยาสูบยากขึ้น”38 ก่อนหน้าเป็น เมืองแมสซายกเซตส์ได้ด าเนินการห้ามไปก่อนเป็นเมืองแรกในสหรัฐ ที่ด าเนินการห้ามการใช้เมนธอลสำหรับการชูรส39 ยาสูบกระแสไฟฟ้ามีแนวทางการท างานที่เป็นระบบให้ความร้อนจากขดลวดกระแสไฟฟ้ารวมทั้งผู้ดูด สามารถปรับระดับได้เอง ท าให้กำเนิดไอละอองสีขาวของนิโคตินได้ละเอียดและก็เยอะขึ้น ซึ่งได้ผลสำเร็จ ให้ผู้ดูดได้รับนิโคตินไปสู่ร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ไอละอองสีขาวกลุ่มนี้ถึงแม้มีกลิ่นหอมสดชื่น แม้กระนั้นโน่น เป็นยาสูบมือสองรวมทั้งมือสามที่ท าลายสุขภาพคนที่ไม่ดูด” 40
ยาสูบกระแสไฟฟ้า แบ่งได้ตามลักษณะสินค้ารวมทั้งการพัฒนาสินค้าเป็น 4 จำพวก ดังต่อไปนี้ 1.ยาสูบกระแสไฟฟ้ารุ่นแรก หรือ first generation หรือรุ่นที่เรียกว่า mini e-cig หรือ cigar-like คุณลักษณะเด่นของสินค้าเป็น รูปร่างถูกดีไซน์ให้ราวกับยาสูบมวนสูงที่สุด ใช้แล้ว ทิ้ง 2. ยาสูบกระแสไฟฟ้ารุ่นสอง หรือ second generation หรือรุ่นที่เรียกว่า medium ecig หรือรุ่น “ปากกา” ข้อดีของสินค้าเป็น รูปร่างถูกวางแบบให้เสมือนปากกา หรือ เสมือนหลอดโลหะ ไม่เหมือนกันกับรูปร่างของยาสูบมวน 3. ยาสูบกระแสไฟฟ้ารุ่นสาม หรือ 3 rd generation หรือรุ่นที่เรียกว่า advanced personalized vaporizer หรือเรียกว่ารุ่น box หรือ tank จุดแข็งของสินค้าเป็น มี ลักษณะก็จะคล้ายกล่องขนาดเล็ก ใช้นิโคตินเหลวแบบหยดหรือเพิ่มเติม 4. ยาสูบกระแสไฟฟ้ารุ่นสี่ หรือ 4 th generation หรือรุ่นที่เรียกว่า vape หรือ pod หรือ mod ปรับปรุงมาจากรุ่นที่ 3 คุณลักษณะเด่นของสินค้าเป็น มีขนาดเล็กสูงที่สุดเหมือน flash drive รวมทั้งสามารถรีชาร์จได้กับคอมพิวเตอร์ใช้นิโคตินใน pod หรือตลับส าเร็จรูป ใช้ นิโคตินที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเคมี หรือ salt nicotine ยาสูบจำพวกไม่เผาไหม้ หรือยาสูบ heatnot-burn จัดอยู่ในชนิดนี้ เพราะใช้ตลับนิโคตินส าเร็จรูป ซึ่งเมืองไทยพวกเรา ใคร่ครวญว่าเป็น “ยาสูบกระแสไฟฟ้าแบบแห้ง”…